top of page
Plexus Logo.jpg
PLEXUS: Ett Mentor- och Nätverksprogram för unga talanger

PLEXUS är Frontage & ENGNES gemensamma program för ambitiösa individer på arbetsmarknaden. Vi vill se unga talanger växa fram genom såväl mentorskapet som affärsnätverket de får via programmet. PLEXUS pågår under ett års tid och är helt kostnadsfritt för våra adepter.

PLEXUS handlar om att ge dig som deltagare möjlighet att utvecklas, både på ett personligt plan och i din professionella karriär. Vi tror att en erfaren mentor kombinerat med kunskapsutveckling och nätverkande kan hjälpa ambitiösa personer i sin karriär att nå nya höjder. Programmet pågår under ett års tid. 

Under programåret kommer du att ha löpande möten med din mentor där ni tillsammans sätter agenda och mål. Utöver din kontakt med mentorn kommer du även att ingå i ett mindre team där ni tillsammans kan diskutera relevanta frågor och funderingar. Du behöver kunna delta på fem workshops i Stockholm under året och ha möjlighet till träffar med din mentor emellan dessa.

Mer finns att läsa på www.plexussweden.se

bottom of page