REFERENSER
Jureskogs älskar fastfood och framför allt burgare. Vi tror lite naivt att nästan alla gör det. Det är ju enkelt, gott och roligt! Engnes Development har under flera år varit en samarbetspartner till Jureskogs.

 ICA Fastigheter är ett av Sveriges största fastighetsbolag inom detaljhandel. Den övergripande uppgiften är att säkra ICAs långsiktiga behov av rätt lokaler på rätt platser. Engnes Development har under många år varit en samarbetspartner för Ica Fastigheter och haft varierande uppdrag genom åren.

Patrik Engman var under många år ansvarig för Max Hamburgerrestaurangers expansion i Sverige, Europa och i övriga världen genom att göra marknadsbedömningar av lägen, köpa och sälja fastigheter, förhandla arrenden och hyresavtal, driva detaljplaner och kontakter med fastighetsägare etc.