FÖRHANDLING
Rätt strategi rätt kund rätt avtal

Ibland kommer man inte riktigt i mål eller är helt överens. Här kontaktar ni oss!
Vi är experter på att få människor
att nå överenskommelser. Det kan
handla om hyresavtal, köpeavtal, personalfrågor, förhandlingar, rådgivning eller annat. Vi samtalar med samtliga parter för att komma överens så att alla blir nöjda. 

Att tiderna förändras ständigt, det vet vi. Förutsättningarna man hade vid starten kan ha ändrats under årens lopp. Behöver ni hjälp med omstrukturering, avveckling, förhandla om kontrakt eller förmedla en lokal kontakta oss gärna så hjälper vi er på bästa sätt.